Centrul de documentare si informare

Este un spaţiu pedagogic public, un centru de resurse pluridisciplinare, ce pune la dispoziţia elevilor, cadrelor didactice şi a comunităţii, informaţii pe suporturi diferite desfăşoară activităţi pedagogice (iniţiere în cercetarea documentară) şi pune în practică proiecte de animaţie culturală şi pedagogică. Centrul de documentare şi informare  oferă elevilor structuri şi resurse documentare şi umane ce vor contribui la o mai bună inserţie şcolară. Activitatea sa este reglementată prin Regulamentul intern.

Centrul de Documentare și Informare este parte integrantă a procesului de educare, formare și instruire, situat la etajul 1, în apropierea sălilor de clasă. Se oferă acces facil și liber elevilor, cadrelor didactice și altor categorii de beneficiari (părinți, membri ai comunității locale).

Dotările CDI sunt:

 • Mobilier: biroul profesorului documentarist, rafturi, mese pentru calculatoare, scaune ergonomice, dulap pentru fișe.
 • Aparatură: copiator, combină audio, calculatoare, televizor, scanner, imprimantă laser.
 • Surse de documentare: cărți, reviste, ziare, CD/DVD-uri, alte surse.

Se urmăreşte dotarea suplimentară, inclusiv modulară, cu mobilier, aparatură, cărţi şi publicaţii absolut necesare, avându-se în vedere interesul crescut şi numărul de elevi şcolarizaţi.

 

Utilizatorii CDI sunt în marea lor majoritate, elevii ai școlii. Aceștia au vârste între 6 și 14 ani, încadrați de la clasa pregătitoare până la clasa a VIII-a. Nu numai elevii sunt beneficiarii și utilizatorii CDI-ului, ci și preșcolarii de la grădiniță (cu vârste cuprinse între 3 și 7 ani), aceștia participând la diferite activități culturale și pedagogice. Cadrele didactice sunt și ele utilizatori ai resurselor CDI,  prin derularea unor lecții, întocmirea de planificări pentru care este necesară cercetarea și documentarea, proiecte de lecții, teste, etc.

 

Contextul local are un rol important în ceea ce priveşte dotarea materială, susţinerea financiară, calitatea şi cantitatea resurselor umane, resursele informaţionale etc. acţionând pentru un scop comun ceea ce atrage după sine necesitatea implicării crescute şi responsabile. Prin parteneriatele între şcoli şi reprezentanţii comunităţii locale se urmăreşte diversificarea ofertei educaţionale, identificarea cerinţelor locale şi corelarea ofertei educaţionale cu nevoile beneficiarilor.

 

Programul C.D.I.-ului este parte integrantă a Planului managerial al şcolii şi oferă noi posibilităţi de îndeplinire a obiectivelor din curriculumul naţional, local sau la decizia şcolii.

Obiectivele de referinţă ale C.D.I.-ului sunt:

 • să iniţieze elevii în folosirea şi utilizarea diverselor metode de lucru intelectual;
 • să formeze la elevi aptitudini specifice (spirit de iniţiativă, deprinderi de căutare, prelucrare şi utilizare a informaţiei);
 • să centreze procesul instructiv-educativ pe elev;
 • să ofere o reală egalitate a şanselor;
 • să dezvolte cultura elevilor;
 • să optimizeze munca pedagogică a cadrelor didactice;
 • să răspundă nevoilor de informaţie ale membrilor comunităţii locale;
 • să plaseze şcoala în centrul comunităţii locale;
 • să contribuie cuantificabil, pe bază de acţiuni planificate, la realizarea unui parteneriat autentic între şcoală şi comunitatea locală;
 • să ducă la realizarea de produse  educaţionale finite („valiza pedagogică” necesară elevilor care nu au acces constant la C.D.I., pliante, broşuri, proiecte, afişe etc.).
 • achiziţionarea a cel puţin 100 de noi publicaţii/an.

În funcţionarea C.D.I.-ului se urmăreşte centrarea acţiunilor asupra priorităţilor definite în proiectul şcolii, realizarea lor  în colaborare cu toţi partenerii implicaţi în activitatea şcolară şi extraşcolară, precum şi adaptarea politicii  educaţionale  naţionale la nevoile si specificul şcolii şi publicul căreia  i se adresează.

Misiunea profesorului documentarist:

 1. pedagogică
 2. culturală
 3. de comunicare
 4. de gestiune

Axele colaborării profesor documentarist – echipa pedagogică:

 • educația pentru informație
 • dezvoltarea gustului pentru lectură
 • educația pentru orientarea școlară și profesională (întâlniri cu personalități din diferite domenii, vizite, vizionarea unor emisiuni radio/TV, prezentarea unor meserii).
 • educația artistică și culturală (vizionări de filme, concursuri, expoziții, schimburi culturale, filme)
 • educația civică (acțiuni de educare pentru repsectarea normelor formale/informale ale vieții școlare, sociale, pentru comportament civic, sănătate, securitate personală, protecția mediului, spațiul virtual, drepturile omului).

Dezvoltarea gustului pentru lectură poate cuprinde următoarele tipuri de inițiative:

 • concursuri de lectură
 • ateliere de creație literară
 • editarea unor reviste școlare, albume BD, romane-foto
 • cluburi de lectură
 • întâlniri cu autori, ilustratori, ziariști
 • lectura imaginii…

Elevii sunt încurajați, prin accesul liber la raft, să își caute singuri cărțile și informațiile de care au nevoie, fiind ajutați de delimitarea spațiului specifice unui CDI:

 • spațiul de primire, informare, împrumut;
 • spațiul informatic;
 • spațiul pentru lectură;
 • spațiul audio-video;
 • spațiul de afișaj;
 • spațiul de lucru individual/pe echipe

Colecția fondului documentar și investiții:

CDI-ul este un centru de resurse, iar când vine vorba de lectură, am încercat să achiziționam câte puțin din toate: în primul rând, din sugestiile cadrelor didactice și ale elevilor, apoi titluri potrivite pentru fiecare vârstă, nivel și interes de lectură. Numărul împrumutului de cărți a crescut de la an la an, ajungând la 2880 pe anul 2018-2019, la fel și numărul vizitelor în CDI.

Investiția școlii în fondul documentar al bibliotecii/Centrului de Documentare și Informare a fost catalizatoare pentru creșterea interesului către lectură arătat de elevi.

Astfel, în anul 2017-2018, s-au achiziționat cărți și materiale educaționale pentru CDI, în valoare de aprox. 12.000 de lei

 • în anul 2018-2019- 5500 de lei
 • iar în anul 2019-2020, 5300 de lei.
 • Fondul anterior consta în mare parte din cărți vechi din 1950-1980.
0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.